ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΕΣ

Δείτε μοναδικές προσφορές μας στα παρακάτω προϊόντα.

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΕΣ

174,99

AVAILABILITY: instock

199,00

AVAILABILITY: instock

159,00

AVAILABILITY: instock

124,00

AVAILABILITY: instock

238,50

AVAILABILITY: instock

238,50

Ικανότητα αφύγρανσης(Λίτρα ανά 24 ώρες):20

Κατανάλωση (W): 260

Στάθμη θορύβου(dB(A)):37/40/45

211,50

AVAILABILITY: instock

211,50

 

Ικανότητα αφύγρανσης(Λίτρα ανά ώρα):16

Κατανάλωση(W):240

Στάθμη θορύβου(dB(A): 37/40/45

283,50

AVAILABILITY: instock

283,50

Ικανότητα αφύγρανσης(Λίτρα ανά 24 ώρες):30

Κατανάλωση (W): 370

Στάθμη θορύβου(dB(A)):43/47

179,10

AVAILABILITY: instock

179,10

Ικανότητα αφύγρανσης(Λίτρα ανά 24 ώρες):12

Κατανάλωση (W): 197

Στάθμη θορύβου(dB(A)):40/45

310,50

AVAILABILITY: instock

310,50

Ικανότητα αφύγρανσης(Λίτρα ανά 24 ώρες): 30

Κατανάλωση (W): 370

Στάθμη Θορυβου(dB(A)):43/46

 

 

 

231,00

AVAILABILITY: instock

231,00

Ικανότητα αφύγρανσης(Λίτρα ανά 24 ώρες):8

κατανάλωση(W):300/330/650

Στάθμη θορύβου (dB(A)):39/43/48

 

247,50

AVAILABILITY: instock

247,50

Ικανότητα αφύγρανσης(Λίτρα ανά 24 ώρες):25

Κατανάλωση (W): 290*

Στάθμη θορύβου(dB(A)):52/54

265,50

AVAILABILITY: instock

265,50

Ικανότητα αφύγρανσης(Λίτρα ανά 24 ώρες):20

Κατανάλωση (W): 260

Στάθμη θορύβου(dB(A)):37/40/45

238,50

AVAILABILITY: instock

238,50

Ικανότητα αφύγρανσης(Λίτρα ανά 24 ώρες):16

Κατανάλωση (W): 240

Στάθμη θορύβου(dB(A)):37/40/45

 

162,00

AVAILABILITY: instock

162,00

Ικανότητα αφύγρανσης (Λίτρα ανά 24 ώρες): 12

Κατανάλωση(w):207

Στάθμη Θορύβου (dB(A)):40/44

 

 

 

220,00

AVAILABILITY: instock

SALE -5%
149,00 141,55

AVAILABILITY: instock

134,10

AVAILABILITY: instock

134,10

Ικανότητα αφύγρανσης: 10 lt/24 h
Κατανάλωση (W): 215
Στάθμη θορύβου (db(A)): 40/4

129,00

AVAILABILITY: instock

220,50

AVAILABILITY: instock

220,50

Ικανότητα αφύγρανσης: 20 lt/24 h
Κατανάλωση (W): 322
Στάθμη θορύβου (db(A)): 45/47

387,00

AVAILABILITY: instock

387,00

Ικανότητα αφύγρανσης: 50 lt/24 h
Κατανάλωση (W): 550
Στάθμη θορύβου (db(A)): 51/52