Προβολή 1–20 από 52 αποτελέσματα

  • View as:
  • Sidebar
  • Sort by:
151,90

AVAILABILITY: In stock

151,90

Όλοι οι κυκλοφορητές HANSA διαθέτουν μόνωση που μειώνει δραστικά τον θόρυβο και τις θερμικές απώλειες.Επιπλέον λόγω της αποφυγής των συμπικνωμάτων είναι κατάλληλοι για χρήση και σε συστήματα ψύξης. Διαθέτουν προεγκαταστημένο καλώδιο μήκους 1,5μ. και στη συσκευασία τους ρακορ με ενσωματωμένη ball valve και φλαντζες σύνδεσης

178,56

AVAILABILITY: In stock

178,56

Όλοι οι κυκλοφορητές HANSA διαθέτουν μόνωση που μειώνει δραστικά τον θόρυβο και τις θερμικές απώλειες.Επιπλέον λόγω της αποφυγής των συμπικνωμάτων είναι κατάλληλοι για χρήση και σε συστήματα ψύξης. Διαθέτουν προεγκαταστημένο καλώδιο μήκους 1,5μ. και στη συσκευασία τους ρακορ με ενσωματωμένη ball valve και φλαντζες σύνδεσης

183,52

AVAILABILITY: In stock

183,52

Όλοι οι κυκλοφορητές HANSA διαθέτουν μόνωση που μειώνει δραστικά τον θόρυβο και τις θερμικές απώλειες.Επιπλέον λόγω της αποφυγής των συμπικνωμάτων είναι κατάλληλοι για χρήση και σε συστήματα ψύξης. Διαθέτουν προεγκαταστημένο καλώδιο μήκους 1,5μ. και στη συσκευασία τους ρακορ με ενσωματωμένη ball valve και φλαντζες σύνδεσης

183,52

AVAILABILITY: In stock

183,52

Όλοι οι κυκλοφορητές HANSA διαθέτουν μόνωση που μειώνει δραστικά τον θόρυβο και τις θερμικές απώλειες.Επιπλέον λόγω της αποφυγής των συμπικνωμάτων είναι κατάλληλοι για χρήση και σε συστήματα ψύξης. Διαθέτουν προεγκαταστημένο καλώδιο μήκους 1,5μ. και στη συσκευασία τους ρακορ με ενσωματωμένη ball valve και φλαντζες σύνδεσης

188,48

AVAILABILITY: In stock

188,48

Όλοι οι κυκλοφορητές HANSA διαθέτουν μόνωση που μειώνει δραστικά τον θόρυβο και τις θερμικές απώλειες.Επιπλέον λόγω της αποφυγής των συμπικνωμάτων είναι κατάλληλοι για χρήση και σε συστήματα ψύξης. Διαθέτουν προεγκαταστημένο καλώδιο μήκους 1,5μ. και στη συσκευασία τους ρακορ με ενσωματωμένη ball valve και φλαντζες σύνδεσης

213,28

AVAILABILITY: In stock

213,28

Όλοι οι κυκλοφορητές HANSA διαθέτουν μόνωση που μειώνει δραστικά τον θόρυβο και τις θερμικές απώλειες.Επιπλέον λόγω της αποφυγής των συμπικνωμάτων είναι κατάλληλοι για χρήση και σε συστήματα ψύξης. Διαθέτουν προεγκαταστημένο καλώδιο μήκους 1,5μ. και στη συσκευασία τους ρακορ με ενσωματωμένη ball valve και φλαντζες σύνδεσης

218,24

AVAILABILITY: In stock

218,24

Όλοι οι κυκλοφορητές HANSA διαθέτουν μόνωση που μειώνει δραστικά τον θόρυβο και τις θερμικές απώλειες.Επιπλέον λόγω της αποφυγής των συμπικνωμάτων είναι κατάλληλοι για χρήση και σε συστήματα ψύξης. Διαθέτουν προεγκαταστημένο καλώδιο μήκους 1,5μ. και στη συσκευασία τους ρακορ με ενσωματωμένη ball valve και φλαντζες σύνδεσης

267,84

AVAILABILITY: In stock

267,84

Όλοι οι κυκλοφορητές HANSA Inverter διαθέτουν μόνωση που μειώνει δραστικά τον θόρυβο και τις θερμικές απώλειες. Επιπλέον λόγω της αποφυγής των συμπυκνωμάτων είναι κατάλληλοι για χρήση και σε συστήματα ψύξης. Όλοι οι κυκλοφορητές HANSA διαθέτουν προεγκατεστημένο καλώδιο μήκους 1,5 m. Οι κυκλοφορητές HANSA διαθέτουν στη συσκευασία τους ρακόρ με ενσωματωμένη ball valve – θερμόμετρο 1’’ ή 1 1/4’’ και φλάντζες σύνδεσης. Όλοι οι κυκλοφορητές HE DELTA Inverter είναι τεχνολογίας σύγχρονου κινητήρα με ρότορα μαγνήτη και επιτυγχάνουν πλήρη συμμόρφωση με την Ευρωπαϊκή προδιαγραφή 2009/125/EC ενώ οι αποδόσεις έχουν πιστοποιηθεί σύμφωνα με την οδηγία 641/2009/EC

277,76

AVAILABILITY: In stock

277,76

Όλοι οι κυκλοφορητές HANSA Inverter διαθέτουν μόνωση που μειώνει δραστικά τον θόρυβο και τις θερμικές απώλειες. Επιπλέον λόγω της αποφυγής των συμπυκνωμάτων είναι κατάλληλοι για χρήση και σε συστήματα ψύξης. Όλοι οι κυκλοφορητές HANSA διαθέτουν προεγκατεστημένο καλώδιο μήκους 1,5 m. Οι κυκλοφορητές HANSA διαθέτουν στη συσκευασία τους ρακόρ με ενσωματωμένη ball valve – θερμόμετρο 1’’ ή 1 1/4’’ και φλάντζες σύνδεσης. Όλοι οι κυκλοφορητές HE DELTA Inverter είναι τεχνολογίας σύγχρονου κινητήρα με ρότορα μαγνήτη και επιτυγχάνουν πλήρη συμμόρφωση με την Ευρωπαϊκή προδιαγραφή 2009/125/EC ενώ οι αποδόσεις έχουν πιστοποιηθεί σύμφωνα με την οδηγία 641/2009/EC

277,76

AVAILABILITY: In stock

277,76

Όλοι οι κυκλοφορητές HANSA Inverter διαθέτουν μόνωση που μειώνει δραστικά τον θόρυβο και τις θερμικές απώλειες. Επιπλέον λόγω της αποφυγής των συμπυκνωμάτων είναι κατάλληλοι για χρήση και σε συστήματα ψύξης. Όλοι οι κυκλοφορητές HANSA διαθέτουν προεγκατεστημένο καλώδιο μήκους 1,5 m. Οι κυκλοφορητές HANSA διαθέτουν στη συσκευασία τους ρακόρ με ενσωματωμένη ball valve – θερμόμετρο 1’’ ή 1 1/4’’ και φλάντζες σύνδεσης. Όλοι οι κυκλοφορητές HE DELTA Inverter είναι τεχνολογίας σύγχρονου κινητήρα με ρότορα μαγνήτη και επιτυγχάνουν πλήρη συμμόρφωση με την Ευρωπαϊκή προδιαγραφή 2009/125/EC ενώ οι αποδόσεις έχουν πιστοποιηθεί σύμφωνα με την οδηγία 641/2009/EC

287,68

AVAILABILITY: In stock

287,68

Όλοι οι κυκλοφορητές HANSA Inverter διαθέτουν μόνωση που μειώνει δραστικά τον θόρυβο και τις θερμικές απώλειες. Επιπλέον λόγω της αποφυγής των συμπυκνωμάτων είναι κατάλληλοι για χρήση και σε συστήματα ψύξης. Όλοι οι κυκλοφορητές HANSA διαθέτουν προεγκατεστημένο καλώδιο μήκους 1,5 m. Οι κυκλοφορητές HANSA διαθέτουν στη συσκευασία τους ρακόρ με ενσωματωμένη ball valve – θερμόμετρο 1’’ ή 1 1/4’’ και φλάντζες σύνδεσης. Όλοι οι κυκλοφορητές HE DELTA Inverter είναι τεχνολογίας σύγχρονου κινητήρα με ρότορα μαγνήτη και επιτυγχάνουν πλήρη συμμόρφωση με την Ευρωπαϊκή προδιαγραφή 2009/125/EC ενώ οι αποδόσεις έχουν πιστοποιηθεί σύμφωνα με την οδηγία 641/2009/EC

287,68

AVAILABILITY: In stock

287,68

Όλοι οι κυκλοφορητές HANSA Inverter διαθέτουν μόνωση που μειώνει δραστικά τον θόρυβο και τις θερμικές απώλειες. Επιπλέον λόγω της αποφυγής των συμπυκνωμάτων είναι κατάλληλοι για χρήση και σε συστήματα ψύξης. Όλοι οι κυκλοφορητές HANSA διαθέτουν προεγκατεστημένο καλώδιο μήκους 1,5 m. Οι κυκλοφορητές HANSA διαθέτουν στη συσκευασία τους ρακόρ με ενσωματωμένη ball valve – θερμόμετρο 1’’ ή 1 1/4’’ και φλάντζες σύνδεσης. Όλοι οι κυκλοφορητές HE DELTA Inverter είναι τεχνολογίας σύγχρονου κινητήρα με ρότορα μαγνήτη και επιτυγχάνουν πλήρη συμμόρφωση με την Ευρωπαϊκή προδιαγραφή 2009/125/EC ενώ οι αποδόσεις έχουν πιστοποιηθεί σύμφωνα με την οδηγία 641/2009/EC

297,60

AVAILABILITY: In stock

297,60

Όλοι οι κυκλοφορητές HANSA Inverter διαθέτουν μόνωση που μειώνει δραστικά τον θόρυβο και τις θερμικές απώλειες. Επιπλέον λόγω της αποφυγής των συμπυκνωμάτων είναι κατάλληλοι για χρήση και σε συστήματα ψύξης. Όλοι οι κυκλοφορητές HANSA διαθέτουν προεγκατεστημένο καλώδιο μήκους 1,5 m. Οι κυκλοφορητές HANSA διαθέτουν στη συσκευασία τους ρακόρ με ενσωματωμένη ball valve – θερμόμετρο 1’’ ή 1 1/4’’ και φλάντζες σύνδεσης. Όλοι οι κυκλοφορητές HE DELTA Inverter είναι τεχνολογίας σύγχρονου κινητήρα με ρότορα μαγνήτη και επιτυγχάνουν πλήρη συμμόρφωση με την Ευρωπαϊκή προδιαγραφή 2009/125/EC ενώ οι αποδόσεις έχουν πιστοποιηθεί σύμφωνα με την οδηγία 641/2009/EC

297,60

AVAILABILITY: In stock

297,60

Όλοι οι κυκλοφορητές HANSA Inverter διαθέτουν μόνωση που μειώνει δραστικά τον θόρυβο και τις θερμικές απώλειες. Επιπλέον λόγω της αποφυγής των συμπυκνωμάτων είναι κατάλληλοι για χρήση και σε συστήματα ψύξης. Όλοι οι κυκλοφορητές HANSA διαθέτουν προεγκατεστημένο καλώδιο μήκους 1,5 m. Οι κυκλοφορητές HANSA διαθέτουν στη συσκευασία τους ρακόρ με ενσωματωμένη ball valve – θερμόμετρο 1’’ ή 1 1/4’’ και φλάντζες σύνδεσης. Όλοι οι κυκλοφορητές HE DELTA Inverter είναι τεχνολογίας σύγχρονου κινητήρα με ρότορα μαγνήτη και επιτυγχάνουν πλήρη συμμόρφωση με την Ευρωπαϊκή προδιαγραφή 2009/125/EC ενώ οι αποδόσεις έχουν πιστοποιηθεί σύμφωνα με την οδηγία 641/2009/EC

307,52

AVAILABILITY: In stock

307,52

Όλοι οι κυκλοφορητές HANSA Inverter διαθέτουν μόνωση που μειώνει δραστικά τον θόρυβο και τις θερμικές απώλειες. Επιπλέον λόγω της αποφυγής των συμπυκνωμάτων είναι κατάλληλοι για χρήση και σε συστήματα ψύξης. Όλοι οι κυκλοφορητές HANSA διαθέτουν προεγκατεστημένο καλώδιο μήκους 1,5 m. Οι κυκλοφορητές HANSA διαθέτουν στη συσκευασία τους ρακόρ με ενσωματωμένη ball valve – θερμόμετρο 1’’ ή 1 1/4’’ και φλάντζες σύνδεσης. Όλοι οι κυκλοφορητές HE DELTA Inverter είναι τεχνολογίας σύγχρονου κινητήρα με ρότορα μαγνήτη και επιτυγχάνουν πλήρη συμμόρφωση με την Ευρωπαϊκή προδιαγραφή 2009/125/EC ενώ οι αποδόσεις έχουν πιστοποιηθεί σύμφωνα με την οδηγία 641/2009/EC

317,44

AVAILABILITY: In stock

317,44

Όλοι οι κυκλοφορητές HANSA διαθέτουν μόνωση που μειώνει δραστικά τον θόρυβο και τις θερμικές απώλειες.Επιπλέον λόγω της αποφυγής των συμπικνωμάτων είναι κατάλληλοι για χρήση και σε συστήματα ψύξης. Διαθέτουν προεγκαταστημένο καλώδιο μήκους 1,5μ. και στη συσκευασία τους ρακορ με ενσωματωμένη ball valve και φλαντζες σύνδεσης

347,20

AVAILABILITY: In stock

347,20

Όλοι οι κυκλοφορητές HANSA διαθέτουν μόνωση που μειώνει δραστικά τον θόρυβο και τις θερμικές απώλειες.Επιπλέον λόγω της αποφυγής των συμπικνωμάτων είναι κατάλληλοι για χρήση και σε συστήματα ψύξης. Διαθέτουν προεγκαταστημένο καλώδιο μήκους 1,5μ. και στη συσκευασία τους ρακορ με ενσωματωμένη ball valve και φλαντζες σύνδεσης

416,64

AVAILABILITY: In stock

416,64

Όλοι οι κυκλοφορητές HANSA διαθέτουν μόνωση που μειώνει δραστικά τον θόρυβο και τις θερμικές απώλειες.Επιπλέον λόγω της αποφυγής των συμπικνωμάτων είναι κατάλληλοι για χρήση και σε συστήματα ψύξης. Διαθέτουν προεγκαταστημένο καλώδιο μήκους 1,5μ. και στη συσκευασία τους ρακορ με ενσωματωμένη ball valve και φλαντζες σύνδεσης

446,40

AVAILABILITY: In stock

446,40

Όλοι οι κυκλοφορητές HANSA διαθέτουν μόνωση που μειώνει δραστικά τον θόρυβο και τις θερμικές απώλειες.Επιπλέον λόγω της αποφυγής των συμπικνωμάτων είναι κατάλληλοι για χρήση και σε συστήματα ψύξης. Διαθέτουν προεγκαταστημένο καλώδιο μήκους 1,5μ. και στη συσκευασία τους ρακορ με ενσωματωμένη ball valve και φλαντζες σύνδεσης

644,80

AVAILABILITY: In stock

644,80

Όλοι οι κυκλοφορητές HANSA διαθέτουν μόνωση που μειώνει δραστικά τον θόρυβο και τις θερμικές απώλειες.Επιπλέον λόγω της αποφυγής των συμπικνωμάτων είναι κατάλληλοι για χρήση και σε συστήματα ψύξης. Διαθέτουν προεγκαταστημένο καλώδιο μήκους 1,5μ. και στη συσκευασία τους ρακορ με ενσωματωμένη ball valve και φλαντζες σύνδεσης

  • Προβολή 1–20 από 52 αποτελέσματα